Cylchfa Sir Benfro

Hyfforddiant


Mae amrywiaeth eang o gynlluniau hyfforddi ar gael i bobl ifanc. Mae'r cynlluniau hyn yn cael eu cynnig i bawb, pa un a ydych wedi cael cymwysterau cyn gadael yr ysgol ai peidio. Dyma rai enghreifftiau o'r cymwysterau hyfforddiant a'r cyfleoedd sydd ar gael:

Adeiladu Sgiliau (Skill Build)

Prentisiaethau Modern

Hyfforddeiaethau Cenedlaethol

NVQs a GNVQs

HNC a HND

BTEC

City and Guilds

Gwaith yn yr Arfaeth yng Nghyngor Sir Penfro

 

Mae Coleg Sir Benfro'n cynnig llawer o wahanol gyfleoedd hyfforddiant i bobl ifanc. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth ewch i Wefan Coleg Sir Benfro neu ffoniwch yn rhad ac am ddim ar 0800 716 236.

Mae Sir Benfro yn Dysgu yn cynnig cyrsiau hyfforddi i bawb. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth ewch i'w gwefan: Gwefan Sir Benfro yn Dysgu

 

ID: 146 Adolygwyd: 3/7/2014