Cylchfa Sir Benfro

Cyflogaeth a Hyfforddiant


Mae gan bawb hawl i gael gwybodaeth/cyngor am ddim am gyfleoedd ar gyfer gyrfaoedd/hyfforddiant beth bynnag yw eich oed. Does dim gwahaniaeth ychwaith a ydych yn yr ysgol, ar gwrs hyfforddi, mewn gwaith neu'n ddi-waith.

Mae digon o gefnogaeth i'w chael yn Sir Benfro i'ch rhoi ar ben y ffordd, a'ch helpu i barhau ag addysg bellach neu i gamu ar ris cyntaf yr ysgol yrfaoedd.

Cael y Swydd

Hyfforddiant

Dechrau eich Busnes eich Hun

Gwirfoddoli

Di-waith

Hawliau Cyflogaeth

Ymddiriedolaeth y Tywysog

 

ID: 142 Adolygwyd: 26/2/2015