Cylchfa Sir Benfro

Ysgol y Preseli


Llyfryn gwybodaeth am brydau ysgolion uwchradd (PDF)

Lluniwyd y llyfryn hwn i roi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch am y cyfleusterau arlwyo yn eich ysgol chi.  

Tariff Cerdyn Credyd (PDF)

Lluniwyd y tariff maint cerdyn credyd hwn yn arbennig i'w gwneud hi'n haws i chi gyllidebu ar gyfer eich cinio ysgol. Cariwch ef gyda chi yn eich waled, pwrs neu ddyddiadur gan osgoi dewis yr hyn rydych ei eisiau yn y ciw!

Cinio Ysgol am ddim

 

ID: 62 Adolygwyd: 1/2/2012