Cylchfa Sir Benfro

Ysgol Penfro


Llyfryn gwybodaeth am brydau ysgolion uwchradd (PDF)

Lluniwyd y llyfryn hwn i roi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch am y cyfleusterau arlwyo yn eich ysgol chi.  

Tariff Cerdyn Credyd (PDF)

Lluniwyd y tariff maint cerdyn credyd hwn yn arbennig i'w gwneud hi'n haws i chi gyllidebu ar gyfer eich cinio ysgol. Cariwch ef gyda chi yn eich waled, pwrs neu ddyddiadur gan osgoi dewis yr hyn rydych ei eisiau yn y ciw!

Arlwyo heb arian (PDF)

Mae'r system Arlwyo heb Arian yn galluogi disgyblion i dalu am brydau ysgol heb orfod cario arian. Gall plant ddefnyddio eu cardiau call eu hunain.

Cinio Ysgol am ddim

 

ID: 57 Adolygwyd: 1/2/2012