Cylchfa Sir Benfro

Gwasanaeth Cymorth Disgybl


Beth yw swyddogaeth y Gwasanaeth Cymorth Disgyblion?

Prif rôl y Gwasanaeth Cymorth Disgyblion yw annog presenoldeb rheolaidd yn yr ysgol.

Gallai fod amrywiaeth o resymau pam nad ydych wedi bod yn mynychu'r ysgol yn rheolaidd, fel: 

  • Pryder/Gwrthod mynychu'r ysgol.
  • Bwlio.
  • Pwysau Cyfoedion.
  • Problemau yn yr ysgol.

Gall eich Swyddog Cymorth Disgyblion gynnig help a chymorth gyda phroblemau presenoldeb ysgol a rhoi cyngor i chi ynglŷn â gwasanaethau cymorth eraill sydd ar gael i chi. 

Cyngor arall

Mae'r Gwasanaeth Cymorth Disgyblion hefyd yn cynnig help, cyngor a gwybodaeth ar ystod o faterion eraill fel:
Mae gan bob ysgol yn Sir Benfro Swyddog Cymorth Disgyblion - cliciwch ar ddolen yr ysgol berthnasol isod i weld y manylion cyswllt ar gyfer eich Swyddog Cymorth Disgyblion a'r gwasanaethau cymorth eraill sydd ar gael yn eich ysgol.


Neu cysylltwch â'r Gwasanaeth Cymorth Disgyblion yn Neuadd y Sir:

Cheryl Loughlin
Swyddog Proffesiynol, Gwasanaeth Cymorth Disgyblion
(01437) 776549

cheryl.loughlin@pembrokeshire.gov.uk


 

 

 

ID: 53 Adolygwyd: 21/11/2011