Cylchfa Sir Benfro

Anghenion Arbennig


Gall pobl ifanc ag anawsterau dysgu neu anabledd ei chael hi'n anoddach nag eraill i ddatblygu o ran eu haddysg. Gallai hyn fod oherwydd anhawster corfforol, emosiynol neu ymddygiadol.

Mae gwasanaeth cynhwysiad ac anghenion addysg arbennig Sir Benfro yn golygu bod anghenion unigol unigolyn ifanc yn cael eu cefnogi fel y gall unigolyn ifanc fynd i brif ffrwd mewn ysgol (yr un ysgol â'u ffrindiau/ cyd-ddisgyblion). Os bydd ysgol arbennig neu wasanaeth arbennig arall yn well ar gyfer yr unigolyn ifanc, yna bydd ganddynt gysylltiadau agos ag ysgol prif lif.

Mae rhagor o wybodaeth ynglŷn â'r ystod o gyngor a chymorth sydd ar gael i bobl ifanc ar gael ar adran Addysg Cyngor Sir Penfro.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

John Benbow, adnoddau a darpariaeth AAA
(01437) 775012
john.benbow@pembrokeshire.gov.uk

Cheryl Loughlin, Gwasanaeth Cymorth Disgyblion
(01437) 776549
cheryl.loughlin@pembrokeshire.gov.uk

Christine Brunton, Gwasanaeth Cymorth Dysgu
(01437) 776225
christine.brunton@pembrokeshire.gov.uk

Judy Jones, Gwasanaeth Cymorth Ymddygiad
(01646) 602473
judy.jones@pembrokeshire.gov.uk

 

ID: 52 Adolygwyd: 21/11/2011