Cylchfa Sir Benfro

Hanfodion Prifysgol


Graddau a Diplomâu

Gall unrhyw un astudio ar gyfer gradd neu ddiploma. Efallai y bydd yn angenrheidiol cael cymwysterau penodol i gael eich derbyn ar gwrs, ond gall profiad neu allu a brofwyd ennill lle i chi hefyd. Bydd y mwyafrif o gyrsiau gradd yn cymryd tair blynedd i'w cwblhau ond mae rhai yn cymryd mwy o amser, tra bod diplomau yn cymryd blwyddyn neu ddwy flynedd yn unig. Mynnwch gopi o Brosbectws y Brifysgol am fanylion llawn cyrsiau, gofynion mynediad a gwybodaeth am y Brifysgol ei hun  www.thecompleteuniversityguide.co.uk

Gwneud Cais i Brifysgol  

Rydych yn gwneud cais i Brifysgol drwy gwmni o'r enw UCAS. Rhaid i ymgeiswyr lenwi ffurflen UCAS, naill ai ar gopi papur neu ar-lein, sydd wedyn yn cael ei phrosesu gan  UCAS. Ar ôl i chi gwblhau eich cais mae'n bosibl y byddwch yn cael cynnig  diamodol gan y brifysgol o'ch dewis cyntaf neu gynnig amodol, sy'n golygu y byddwch yn cael eich derbyn ar y cwrs os cewch raddau penodol neu os llwyddwch mewn cyfweliad. 

Os nad ydych yn derbyn unrhyw gynigion byddwch yn mynd drwy system a elwir yn 'clearing'. Mae hyn yn helpu pobl sydd heb dderbyn cynnig pendant gan brifysgol. Mae'n golygu cysylltu'n uniongyrchol â phrifysgolion er mwyn cael lle sydd dros ben yn y brifysgol.

Cyllid Myfyrwyr

Os ewch chi i Addysg Uwch bydd angen i chi amcangyfrif faint y bydd yn costio a sut byddwch yn talu amdani. Mae benthyciadau, grantiau a bwrsariaethau ar gael i'ch helpu gyda'r costau hyn.  

Os ewch chi i Brifysgol neu Goleg, dyma fydd y prif gostau:

  • Ffioedd dysgu (y swm rydych yn ei dalu'n flynyddol am eich cwrs)
  • Costau byw (arian ar gyfer llety, bwyd, biliau a llyfrau)

Gwiriwch gyda'ch Prifysgol/Coleg er mwyn gweld faint fydd eich ffioedd dysgu.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â chyllid myfyrwyr, gwiriwch dudalennau penodol  Directgov:

DirectGov - gwefan

 

 

ID: 49 Adolygwyd: 20/2/2012