Cylchfa Sir Benfro

Llwybrau Dysgu (14-19 oed)


 • Ydych chi rhwng 14 a 19 oed ac yn byw yn Sir Benfro?
 • Ydych chi'n chwilio am gyfleoedd i ddysgu?
 • Ydych chi'n chwilio am gymorth proffesiynol i'ch helpu i gyrraedd eich nodau?

Mae Rhwydwaith 14-19 Sir Benfro am gynnig ystod o gyfleoedd a chymorth i holl ddysgwyr 14 - 19 oed y Sir. 

Fel dysgwr 14-19 oed yn Sir Benfro gallwch ddisgwyl:

 • Cyfle cyfartal i gyrchu'r holl gyfleoedd sy'n cael eu cynnig gan y Rhwydwaith.
 • Cael eich addysgu a'ch cefnogi gan staff cymwysedig a phrofiadol mewn amgylchedd dysgu diogel.
 • Cael eich addysgu drwy gyfrwng nifer o adnoddau a fydd yn cynnig ystod o brofiadau dysgu gwahanol.
 • ‘Llwybr Dysgu' personol sy'n rhoi cyfle i chi ddewis o ystod eang o gyrsiau a chymwysterau yn Gymraeg a Saesneg.
 • Cyrsiau a fydd yn ateb eich gofynion unigol ac yn help i chi symud ymlaen yn yr ysgol, i addysg bellach, addysg uwch, hyfforddiant neu gyflogaeth.
 • Gweithgareddau dysgu sy'n cynnwys sgiliau hanfodol, addysg yn gysylltiedig â gwaith, addysg bersonol a chymdeithasol a dysgu am ddiwylliant ac iaith Cymru.
 • Mynediad at gymorth personol, os oes angen, help gydag unrhyw broblemau personol, cymdeithasol, emosiynol a chorfforol a allai rwystro eich datblygiad a'ch dysgu.
 • Cymorth i Hyfforddwyr Dysgu, athrawon, tiwtoriaid ac eraill e.e. gweithiwr ieuenctid, er mwyn gwella eich dysgu.
 • Creu gwybodaeth, cyngor a chanllawiau i'ch helpu i gael cyfleoedd addysg bellach, hyfforddiant a chyflogaeth.
 • Dogfen 'Llwybrau Dysgu' sy'n rhestru eich cyrsiau dewisol a'r cymwysterau maent yn arwain atynt, a'r gwasanaethau cymorth sydd ar gael i chi.
 • Cyfleoedd i ofyn cwestiynau a mynegi eich barn am eich dysgu â'ch profiadau personol, gan wybod y bydd rhywun yn gwrando arnoch ac yn cynnig adborth.

(Datganiad Hawliau Dysgwr)

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Rob Hillier, Ymgynghorydd 14-19 oed
(01437) 775245

robert.hillier@pembrokeshire.gov.uk  

 

 

 

ID: 46 Adolygwyd: 21/11/2011