Cylchfa Sir Benfro

Arholiadau ac Adolygu


Revision book for article

Mae adolygu a pharatoi ar gyfer arholiad yr un mor bwysig â sefyll yr arholiad ei hun. Dyma rai o'r awgrymiadau gorau i'ch helpu chi:  

Paratoi

 • Cyn dechrau adolygu, gwnewch amserlen sy'n rhoi digon o amser ar gyfer pob pwnc gan ystyried cyfrifoldebau eraill fel gwaith tŷ, gwaith rhan-amser a chymdeithasu.
 • Trefnwch eich llyfrau/nodiadau adolygu fel bod popeth yn ei le ac y gallwch ddod o hyd iddo'n hawdd.
 • Os ydych yn credu eich bod wedi colli rhai dosbarthiadau pwysig, gofynnwch i'ch athro am y nodiadau rydych wedi eu colli neu os gallant gymeradwyo canllaw astudio da fel y gallwch ddal i fyny.
Adolygu
 • Chwiliwch am le tawel i weithio heb unrhyw beth i dynnu eich sylw oddi ar y gwaith.
 • Mae'r barnau amrywiol ynglŷn â gwrando ar gerddoriaeth. Efallai y bydd yn eich helpu chi i ganolbwyntio.
 • Gall canolbwyntio tra'n adolygu fod yn anodd, felly cymerwch seibiannau byr a rheolaidd, bydd pum munud pob hanner awr yn cadw eich ymennydd yn effro! e.e. gwrando ar gân ar y radio, gadael eich gofod astudio, ewch i wneud diod i'ch hun. 

Meddyliwch am y ffordd orau i adolygu o'ch safbwynt chi e.e. 

 • Adolygu ar eich pen eich hun.
 • Adolygu gyda ffrind.
 • Adolygu mewn un sesiwn hir pob dydd.
 • Adolygu mewn sesiynau byr gydol y dydd.
 • Gwneud crynodeb o'ch nodiadau a'u rhoi ar gardiau fflach neu ar daflen A4.
 • Gwneud nodiadau bras yn eich geiriau eich hun, er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn deall y testun yn hytrach na dim ond copïo'r nodiadau allan fel parot.
 • Gwneud nodiadau ac amlygu'r ffeithiau pwysig yn y testun.
Arholiad
 • Er mwyn osgoi pwysau cyn eich arholiad, gwiriwch eto adeg a lleoliad yr arholiad a cheisiwch gyrraedd yno mewn da bryd cyn i'r arholiad ddechrau.
 • Cyn gadael y tŷ, gwiriwch bod gennych bopeth y bydd ei angen arnoch e.e. pinnau, pinnau ychwanegol, rwber, cyfrifiannell ac ati...
 • Yn ystod yr arholiad ceisiwch osgoi bod yn rhy nerfus - cymerwch eich amser, darllenwch y cwestiynau'n iawn, gwnewch nodiadau bras os oes angen cyn ysgrifennu ar eich papur arholiad - a'r peth pwysicaf i gyd, ceisiwch ymlacio - byddech yn synnu faint rydych yn ei wybod!

 


 

 

 

 

ID: 45 Adolygwyd: 15/5/2013