Cylchfa Sir Benfro

Ysgol y Preseli


Cyfeiriad:

Crymych,
SA41 3QH.

Rhif ffôn:

(01239) 831406

Gwefan:

Gweld Gwefan yr Ysgol

 

Y Gwasanaethau Cymorth yn Ysgol y Preseli

Gweithiwr Ieuenctid yn yr Ysgol:

Kelly Anderson

Kelly@urdd.org  

Gweithiwr Ieuenctid Cymunedol :
(Cydlynydd Ieuenctid yr Ardal)

Heidi Holland

(01437) 775845

Nyrs yr Ysgol:

Nerys Hawkins

(01239) 831313 / 831003

Swyddog Cymorth Disgyblion:

Elin Gilderdale

(01239) 831406

Cynghorydd yr Ysgol:

Sandra Llewellyn

(01646) 689793

 

ID: 44 Adolygwyd: 16/3/2012