Cylchfa Sir Benfro

Ysgol Bro Gwaun


Cyfeiriad:

Heol Dyfed,
Abergwaun,
SA65 9DT.

Rhif ffôn:

(01348) 872268

Gwefan:

Gweld Gwefan yr Ysgol

 

Y Gwasanaethau Cymorth yn Ysgol Bro Gwaun

Gweithiwr Ieuenctid yn yr Ysgol:

Sian Phillips

07920 702425

Gweithiwr Ieuenctid Cymunedol :

Steve Lewis

(01437) 776635 / 775845

Nyrs yr Ysgol:

Pat Truss

(01348) 872268

Swyddog Cymorth Disgyblion:

Maria Griffiths

(01348) 872268

Cynghorydd yr Ysgol:

Jessica Hope

(01646) 689739

Diwrnodau y maent ar gael -  Dydd Llun a Dydd Iau

 

ID: 42 Adolygwyd: 21/11/2011