Cylchfa Sir Benfro

Ysgol Syr Thomas Picton


Cyfeiriad:

Queensway,
Hwlffordd,
SA61 2NX.

Rhif ffôn:

(01437) 765394

Gwefan:

Gweld Gwefan yr Ysgol

 

Y Gwasanaethau Cymorth yn Ysgol Syr Thomas Picton

Gweithiwr Ieuenctid Cymunedol:

 

 

ar gyfer disgyblion yn Hwlffordd

Mel Lear

(01437) 769523

 

 

 

Gweithiwr Ieuenctid Ysgolion Cynradd :

Jon King

07769 934503

Nyrs yr Ysgol:

Ann Farr

(01437) 774741 / 773850

Swyddog Cymorth Disgybl:

Margot Church

(01437) 765394

Cynghorydd yr Ysgol:

Brigitte Osbourne

(01646) 689739

Diwrnodau y maent ar gael - Dydd Mawrth, Dydd Mercher a Dydd Iau

 

 

ID: 40 Adolygwyd: 16/3/2012