Cylchfa Sir Benfro

Addysg


Yn yr adran hon cewch bopeth allai fod angen i chi ei wybod am fywyd ysgol, o sut i ymdopi ag arholiadau ac adolygu, ble i gael cymorth a chyngor ychwanegol yn eich ysgol a'r dull dysgu a allai eich helpu i gyrraedd eich potensial llawn.

Hefyd, mae gwybodaeth i'ch helpu chi i wneud eich penderfyniadau ar gyfer y dyfodol p'un ai ydych yn dychwelyd i'r chweched dosbarth, yn mynd i'r coleg neu'n chwilio am swydd, mae gwybodaeth a dolenni i'ch cefnogi i wneud y penderfyniad sy'n iawn i chi.

ID: 33 Adolygwyd: 26/2/2015