Cylchfa Sir Benfro

Noddwch Ni


Pam mae angen noddwyr arnom?

Mae ar Fanc Ieuenctid Sir Benfro angen arian gan wahanol bobl er mwyn rhoi arian i bobl ifanc eraill ar gyfer prosiectau sy'n helpu'r gymuned.

 

Pam rhoi arian i'r Banc Ieuenctid yn hytrach nag yn uniongyrchol i'r prosiectau?

Mae'r Banc Ieuenctid yn sicrhau bod yr arian yn cael ei rannu'n deg rhwng prosiectau sy'n cael eu harwain gan bobl ifanc. Yn fwy na hynny, mae'r Banc Ieuenctid yn unigryw gan mai pobl ifanc sy'n penderfynu faint o arian y mae pawb yn ei gael. Mae hyn yn sicrhau bod pobl ifanc yn ymwneud â'r penderfyniadau allweddol ynglŷn â phethau sy'n effeithio ar eu bywydau. Yng Nghymru, mae gan bob person ifanc hawl i wneud hyn.

 

Beth ydych chi'n ei gael am roi arian i ni?

Byddwn yn cydnabod eich sefydliad ac yn ei hyrwyddo mewn ffordd gadarnhaol drwy ddatganiadau i'r wasg, drwy gyfeirio atoch yn ein cylchlythyrau a defnyddio'ch logo yn ein llenyddiaeth. Bydd pob aelod o'r Banc Ieuenctid yn gwneud popeth o fewn ei allu i helpu a hyrwyddo eich sefydliad.

 

Beth ddylech ei wneud os ydych am ein noddi?

Gallwch Gysylltu (mewn ffenestr newydd) â'n Cydlynydd Banc Ieuenctid i drafod hyn a threfnu ymweliad â'ch grŵp efallai.

 

ID: 130 Adolygwyd: 8/12/2011