Cylchfa Sir Benfro

Beth allwch chi ei gael ohono?


Gall bod yn wirfoddolwr roi boddhad am nifer o resymau ac rydych yn debygol o gael mwy o fudd ohono os byddwch yn rhoi mwy i mewn iddo.

Felly dyma rai o'r rhesymau dros wirfoddoli gyda Banc Ieuenctid Sir Benfro:

  • Dyma eich cyfle i wneud yn siŵr bod pobl yn clywed eich llais a bod eich barn yn cael ei gwerthfawrogi. Mae hyn yn un o'ch hawliau fel person ifanc.
  • Byddwch yn cael llawer o brofiadau gwerthfawr a fydd yn eich helpu mewn llawer o wahanol ffyrdd, fel cael gwaith neu gael lle mewn coleg neu brifysgol.
  • Byddwch yn cwrdd â llawer o ffrindiau newydd o wahanol rannau o Sir Benfro.
  • Byddwch yn cael hwyl - yn ogystal â gwneud penderfyniadau, mae cael hwyl, cymdeithasu a bod yn ifanc yn elfennau pwysig o'r Banc Ieuenctid.
  • Byddwch yn datblygu sgiliau amrywiol, gan gynnwys sgiliau creadigol, sgiliau cyfrifiadurol, sgiliau adeiladu tîm, sgiliau gwneud penderfyniadau a llawer mwy.
  • Gallwch gael cymwysterau a thystysgrifau, fel tystysgrif Gwirfoddolwyr y Mileniwm, sy'n cael ei chydnabod yn genedlaethol.
  • Byddwch yn cael hyfforddiant a chefnogaeth ar gyfer pob math o anghenion, felly does dim gwahaniaeth faint rydych yn ei wybod neu beth rydych yn gallu ei wneud - mae croeso i bawb.
  • Byddwch yn ennill rhagor o hyder.
  • Os ydych yn cymryd rhan yng Ngwobr Dug Caeredin neu'n dilyn Bagloriaeth Cymru gallwch ddefnyddio'ch amser gyda'r Banc Ieuenctid tuag at yr oriau gwirfoddoli y mae arnoch eu hangen er mwyn cael eich cymhwyster.

 

ID: 128 Adolygwyd: 8/12/2011