Cylchfa Sir Benfro

Ymunwch â Ni – Gwirfoddoli gyda’r Banc Ieuenctid


Mae Banc Ieuenctid Sir Benfro bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr newydd i'w helpu i redeg y prosiect a gwneud penderfyniadau ynglŷn â sut y mae'r arian yn cael ei wario ar bobl ifanc eraill. Er mwyn gwneud cais mae angen i chi fod rhwng 11 a 25 oed ac yn byw yn Sir Benfro.

Mae'n hawdd iawn gwneud cais. Y cyfan y mae angen i chi ei wneud yw llwytho'r Eicon Rhaglen Darllen AcrobatFfurflen Gwirfoddoli i lawr, ei llenwi a'i hanfon yn ôl atom. Wedyn, byddwn yn cysylltu â chi ac yn eich gwahodd i'n cyfarfodydd.

 

Pam ddylwn i wirfoddoli?

Mae gwirfoddoli gyda Banc Ieuenctid Sir Benfro'n hwyl a byddwch yn cyfarfod pobl ifanc eraill o wahanol rannau o Sir Benfro. Yn fwy na hynny, mae gwirfoddoli'n ffordd dda o ddysgu sgiliau newydd, a chael profiad a bydd yn eich helpu i gael gwaith yn y dyfodol. Beth am gael golwg ar y dudalen Beth allwch chi ei gael ohono??

 

Pa fath o bethau y byddaf yn eu gwneud?

Bydd pob un o wirfoddolwyr Banc Ieuenctid Sir Benfro'n mynychu cyfarfodydd rheolaidd lle byddwn yn dod at ein gilydd i gael hwyl ac i wneud rhai o'r pethau sy'n cadw'r Banc Ieuenctid i fynd. Bydd y gwirfoddolwyr yn cymryd rhan mewn gweithgareddau sydd o ddiddordeb iddynt hwy - dylunio gwefannau, cyfrifon a llawer mwy. Bydd pob un o'r gwirfoddolwyr yn cael rôl i fod yn gyfrifol amdani ond byddant hefyd yn cefnogi ei gilydd ac yn gweithio fel tîm. Mae rhagor o wybodaeth ar gael am Wirfoddolwyr y Banc Ieuenctid (mewn ffenestr newydd).

Yn bennaf oll, yn un o Wirfoddolwyr y Banc Ieuenctid, byddwch yn mynd i gyfarfodydd y panel grantiau bedair gwaith y flwyddyn i benderfynu pa bobl ifanc ddylai gael arian ar gyfer eu prosiectau. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yng Nghyfarfodydd y Panel Grantiau (mewn ffenestr newydd).

 

ID: 127 Adolygwyd: 31/1/2012