Cylchfa Sir Benfro

Beth sy’n digwydd mewn Cyfarfod o Banel Grantiau’r Banc Ieuenctid?


Mae'r holl bobl ifanc sy'n ymwneud â Banc Ieuenctid Sir Benfro'n dod at ei gilydd ar gyfer cyfarfodydd y panel grantiau lle maent yn penderfynu faint o arian i'w roi i bawb.

Bydd y bobl ifanc yn edrych ar y ffurflenni sydd wedi dod i law ac yn trafod y ceisiadau. Byddant yn gwneud yn siŵr bod y bobl ifanc yn gymwys i dderbyn grant ac yn edrych ar y rhesymau pam y mae arnynt eisiau'r arian, y nodiadau cyllid a'r dystiolaeth y maent wedi eu darparu.

Yn dilyn hyn bydd y bobl ifanc yn gosod y prosiectau unigol mewn trefn gan ddechrau gyda'r syniadau gorau a gweithio i lawr i'r rhai gwaethaf. Ambell waith bydd y grŵp yn penderfynu ariannu'r prosiect cyfan. Dro arall bydd yn penderfynu ariannu rhan ohono, neu beidio â rhoi unrhyw arian o gwbl iddo. Mae hyn i gyd yn dibynnu ar ansawdd y prosiectau, nifer y buddiolwyr a faint o arian sydd gan y Banc Ieuenctid i'w rannu.

Ar ôl i'r penderfyniadau gael eu gwneud bydd llythyrau'n cael eu hysgrifennu er mwyn rhoi gwybod i'r grwpiau a ydynt wedi bod yn llwyddiannus ai peidio. Bydd grwpiau aflwyddiannus yn cael eglurhad ac awgrymiadau i'w helpu i gael arian neu i wneud cais arall.

Os byddwch yn llwyddiannus, bydd siec yn cael ei hanfon atoch ymhen wythnos neu ddwy.

 

ID: 126 Adolygwyd: 18/5/2015