Cylchfa Sir Benfro

Rhestr wirio - Ydy'r hyn rydyn ni'n chwilio amdano gennych chi?


Mae angen i chi allu ticio pob un o'r blychau hyn i fod yn gymwys i wneud cais am grant Banc Ieuenctid Sir Benfro. Mae croeso i chi gysylltu â ni os nad ydych yn siŵr a allwch wneud cais am grant neu os oes gennych unrhyw gwestiwn.

  • Ydych chi'n berson ifanc rhwng 11 a 25 oed neu mewn grŵp lle mae o leiaf 50% ohonoch yn bobl ifanc?
  • Ydych chi'n byw yn Sir Benfro?
  • A oes oedolyn yn gysylltiedig â chi neu eich grŵp (18 oed neu'n hŷn)?
  • A yw eich prosiect yn helpu'r rhai sy'n cymryd rhan ac yn helpu'r gymuned?
  • A fyddwch yn rhoi tystiolaeth o'r prosiect cyflawn? (h.y. derbyn ymweliad gan y Banc Ieuenctid, tynnu lluniau neu wneud fideo, rhoi manylion ysgrifenedig am y prosiect)
  • Ydych chi'n barod i hyrwyddo Banc Ieuenctid Sir Benfro?
  • A all rhywun ifanc lenwi'r ffurflenni neu wneud cais fideo a llenwi'r Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal? (Derbynnir cymorth gan oedolyn)

Os gallwch roi tic ym mhob un o'r blychau, edrychwch ar Sut i wneud cais am grant Banc Ieuenctid!

Oes yna rywun na fyddwn yn ei ariannu?

  • Ni all y Banc Ieuenctid ariannu prosiectau crefyddol / gwleidyddol ac nid oes gennym ddaliadau gwleidyddol neu grefyddol.
  • Ni all Banc Ieuenctid Sir Benfro ariannu unrhyw beth sy'n anghyfreithlon neu'n wahaniaethol, neu a fyddai'n rhoi enw drwg i ni.
  • Gallwch wneud cais am arian gan y Banc Ieuenctid fwy nag unwaith, ond ni fyddwn yn ariannu grwpiau sydd heb roi adborth i ni yn y gorffennol na thystiolaeth i ddangos sut y gwariwyd yr arian.

 

ID: 125 Adolygwyd: 31/1/2012