Cylchfa Sir Benfro

Pwy ydym ni?


Mae Banc Ieuenctid Sir Benfro'n cynnwys pobl ifanc o bob cwr o Sir Benfro. Rydym i gyd rhwng 11 a 25 oed ac mae pob un ohonom yn cyflawni tasgau gwahanol ym Manc Ieuenctid Sir Benfro. Mae Banc Ieuenctid Sir Benfro'n cael ei redeg gan bobl ifanc ond mae'n dod dan adain Gwasanaeth Ieuenctid Sir Benfro, sy'n rhan o Gyngor Sir Penfro (mewn ffenestr newydd). Mae'r Banc Ieuenctid yn cael ei gefnogi gan staff y gwasanaeth Gwybodaeth a Chyfranogiad Ieuenctid.

Tammy Foley/Nadine Farmer- Cydlynydd y Banc Ieuenctid

Mae Tammy yn gweithio'n uniongyrchol gyda'r Banc Ieuenctid er mwyn cynorthwyo'r bobl ifanc â'r penderfyniadau y maen nhw'n eu gwneud a'u helpu i gael gafael ar adnoddau a gwasanaethau eraill.

Rose Davis - Cydlynydd Gwybodaeth a Chyfranogiad Ieuenctid

Yn gydlynydd y Gwasanaeth Gwybodaeth a Chyfranogiad Ieuenctid, mae Rose yn cefnogi'r gwaith sy'n cael ei wneud gan Fanc Ieuenctid Sir Benfro.

 

 

ID: 121 Adolygwyd: 14/10/2013