Cylchfa Sir Benfro

Amdanom Ni


Beth yw Banc Ieuenctid Sir Benfro?

Grŵp sy'n cael ei redeg gan bobl ifanc yw Banc Ieuenctid Sir Benfro ac mae'n rhoi grantiau sy'n werth hyd at £500 i brosiectau sy'n cael eu harwain gan bobl ifanc ac sydd o fudd i bobl ifanc eraill neu i'w cymuned.

Mae'r Banc Ieuenctid yn unigryw gan ei fod yn cael ei redeg yn gyfan gwbl gan bobl ifanc, â chefnogaeth staff o Ieuenctid Sir Benfro. Y bobl ifanc hyn sy'n gwneud yr holl benderfyniadau, yn benderfyniadau hysbysebu a chyfrifon, a llawer mwy!

(Gweler Rolau'r Banc Ieuenctid (mewn ffenestr newydd) am ragor o wybodaeth)

 

Felly sut mae'n gweithio?

Mae'r Banc Ieuenctid yn gwneud cais am arian o leoedd amrywiol ac yn rhoi'r arian i gyd mewn un gronfa i'w rhannu rhwng pobl ifanc eraill.

Gwahoddir pobl ifanc i ymgeisio am grantiau sydd werth hyd at £500 drwy lenwi ffurflen gais neu wneud DVD yn rhoi manylion am eu prosiect. Bydd aelodau pwyllgor y Banc Ieuenctid yn cyfarfod i drafod y ceisiadau bedair gwaith y flwyddyn mewn Cyfarfod o'r Panel Grantiau (mewn ffenestr newydd) ac yn penderfynu pwy fydd yn cael yr arian.

Mewn geiriau eraill, pobl ifanc sy'n penderfynu sut mae'r arian yn cael ei wario ar bobl ifanc eraill!

 

Rheolau Aur (mewn ffenestr newydd)  

 

 

ID: 119 Adolygwyd: 23/1/2013