Cylchfa Sir Benfro

Ysgolion


Pembrokeshire Youth

Mae gweithwyr ieuenctid sydd wedi'u lleoli yn ysgolion uwchradd Sir Benfro'n darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad drwy gydol y flwyddyn i unrhyw un sydd arnynt eisiau cefnogaeth. Mae pob gweithiwr ieuenctid yn cynnig gwasanaeth cyfrinachol o'u hystafelloedd ieuenctid eu hunain lle gall pobl ifanc deimlo'n ddiogel a gwybod eu bod yn cael eu gwerthfawrogi.

Mae gweithwyr ieuenctid hefyd yn darparu rhaglen brofiadau a chyfleoedd sy'n helpu pobl ifanc i ddysgu amdanynt eu hunain, a'u cymunedau, i'w helpu i gael rhagor o reolaeth dros eu bywydau a dod yn fwy abl i adnabod a gwrthod y dylanwadau niweidiol a allai effeithio arnynt. Mae rhai o'r rhaglenni hyn hefyd yn cynnig ardystiad i gydnabod llwyddiannau pobl ifanc, e.e. Gwobr Dug Caeredin, Gwobr Cyflawniad Ieuenctid, Ymddiriedolaeth y Tywysog x1, a Getting Connected.

 

Cwricwlwm Ieuenctid Sir Benfro (mewn ffenestr newydd)

 

Mae gweithwyr ieuenctid yn gweithio'n agos iawn gydag asiantaethau eraill er mwyn gwneud yn siŵr bod pobl ifanc yn cael y gwasanaeth gorau posibl. Mae'r partneriaid yn cynnwys ysgolion, swyddogion cefnogi disgyblion, nyrsys ysgol, Gwasanaeth Cymorth Ymddygiad, Timau Troseddau Ieuenctid, Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS), Ymddiriedolaeth Tywysog Cymru, Gyrfa Cymru - Gorllewin a Pharc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro.

 

Edrychwch ar y dolenni cyswllt isod:

ID: 272 Adolygwyd: 8/4/2014