cartref |
english |
chwiliwch |
wefan graphig |

Croeso i Gylchfa Ieuenctid Sir Benfro


Polisïau a Chanllawiau Cenedlaethol

Mae Gwaith Ieuenctid yn broffesiwn arbennig ac iddo sail statudol dan Ddeddf Dysgu a Sgiliau 2000. Mae Ieuenctid Sir Benfro’n cydnabod pa mor bwysig yw gwaith ieuenctid er mwyn helpu Llywodraeth Cynulliad Cymru i godi safonau a chyrhaeddiad ym mhob cwr o Gymru ac i wella’r economi a galluogi adfywiad cymunedol. O ganlyniad, mae Gwaith Ieuenctid yn cael ei gynnwys mewn nifer o wahanol bolisïau a chanllawiau, gan gynnwys y canlynol:

|eicon rhaglen darllen acrobat Cymru: Gwlad Well

|eicon rhaglen darllen acrobat Plant a Phobl Ifanc: Gweithredu’r Hawliau

|eicon rhaglen darllen acrobat Strategaeth Gwasanaeth Ieuenctid Cymru

Deddf Dysgu a Sgiliau 2000 (mewn ffenestr newydd)

Y Wlad sy’n Dysgu 2 (mewn ffenestr newydd)

Creu’r Cysylltiadau (mewn ffenestr newydd)

Iaith Pawb: Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Cymru Ddwyieithog (mewn ffenestr newydd)

Deddf Plant 2004 (mewn ffenestr newydd)

Y Datganiad Cwricwlwm Gwaith Ieuenctid ar gyfer Cymru (mewn ffenestr newydd)

Llwybrau Dysgu 14-19 (mewn ffenestr newydd)

Cymorth: Y Gronfa Cefnogi Plant a Phobl Ifanc (mewn ffenestr newydd)

Ysgolion Bro (mewn ffenestr newydd)

Strategaethau Cyfranogi Lleol 0-25 (mewn ffenestr newydd)

Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ADCDF) (mewn ffenestr newydd)

Cymunedau yn Gyntaf (mewn ffenestr newydd)

ID: 239  Adolygwyd: 26/1/2012 

DEWISLEN LLYWIO - Lefel Is

Parth Gweithwyr Ieuenctid |
Gwaith Ieuenctid yn Sir Benfro |
Adnoddau a Phecynnau Cymorth Cwricwlwm |
Dolenni Defnyddiol |
Adnoddau Sicrhau Ansawdd |
Datblygu Staff |
Canolfan Lawrlwytho |
Polis´au a Chanllawiau Ieuenctid Sir Benfro |
Polis´au a Chanllawiau Cenedlaethol |
Syniadau ar gyfer Digwyddiadau Arbennig |
Ymgynghoriadau ynghylch Eich Barn Chi |
Cysylltwch Ô Ni |
Golygyddion Ifanc Sir Benfro |

PRIF BYNCIAU

Gwybodaeth |
Be' sy' 'Mlaen |
Cyfeiriadur Gwasanaethauu |
Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc |
Ar y We |
Cysylltwch â Ni |

Cynlluniwyd a Datblygwyd gan Gyngor Sir Penfro

Hawlfraint © 2016 Cylchfa Ieuenctid Sir Benfro