Cylchfa Sir Benfro

Polisïau a Chanllawiau Cenedlaethol


Pembrokeshire Youth

Mae Gwaith Ieuenctid yn broffesiwn arbennig ac iddo sail statudol dan Ddeddf Dysgu a Sgiliau 2000. Mae Ieuenctid Sir Benfro’n cydnabod pa mor bwysig yw gwaith ieuenctid er mwyn helpu Llywodraeth Cynulliad Cymru i godi safonau a chyrhaeddiad ym mhob cwr o Gymru ac i wella’r economi a galluogi adfywiad cymunedol. O ganlyniad, mae Gwaith Ieuenctid yn cael ei gynnwys mewn nifer o wahanol bolisïau a chanllawiau, gan gynnwys y canlynol:

Eicon Rhaglen Darllen AcrobatCymru: Gwlad Well

Eicon Rhaglen Darllen AcrobatPlant a Phobl Ifanc: Gweithredu’r Hawliau

Eicon Rhaglen Darllen AcrobatStrategaeth Gwasanaeth Ieuenctid Cymru

Deddf Dysgu a Sgiliau 2000 (mewn ffenestr newydd)

Y Wlad sy’n Dysgu 2 (mewn ffenestr newydd)

Creu’r Cysylltiadau (mewn ffenestr newydd)

Iaith Pawb: Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Cymru Ddwyieithog (mewn ffenestr newydd)

Deddf Plant 2004 (mewn ffenestr newydd)

Y Datganiad Cwricwlwm Gwaith Ieuenctid ar gyfer Cymru (mewn ffenestr newydd)

Llwybrau Dysgu 14-19 (mewn ffenestr newydd)

Cymorth: Y Gronfa Cefnogi Plant a Phobl Ifanc (mewn ffenestr newydd)

Ysgolion Bro (mewn ffenestr newydd)

Strategaethau Cyfranogi Lleol 0-25 (mewn ffenestr newydd)

Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ADCDF) (mewn ffenestr newydd)

Cymunedau yn Gyntaf (mewn ffenestr newydd)

ID: 239 Adolygwyd: 26/1/2012